SQL VE TSQL DERS 2: GİRİŞ

select * from yazar

/*
yazar tablosundaki bütün verileri listeler. * olduğundan

dolayı * yerine yazar tablosundaki herhangi bir field'ıda yazabiliriz sadece

listelemesini istediğimiz. mesela: ' select yazarAdSoyad from yazar ' yazarsak sadece 

yazarAdSoyad ları gelir.
*/

/*
' from yazar ' dedik yazar tablosunda işlem yaptığımızdan dolayı

şimdi where ile koşul koyalım ' select yazarAdSoyad from yazar ' kodunun sonuna

' where yazarId=5 ' dersek bu yazarAdSoyad getirir ama sadece yazarId 'si 5

olanı getirir.
*/


--> where<>10 bunun anlamı da 10 olmayanlar demek.

--> where = 10 bu zaten 10 olan anlamında

Adsız2