SQL VE TSQL DERS 4-5-6: INSERT INTO, UPDATE, DELETE, TRUNCATE

insert into uye values ('Deneme5')

insert into uye(uyeAdSoyad) values ('Deneme6')

-- insert into tablomuza veri eklememize yarar. Önce tablo adı sonra ise
-- görüldüğü gibi eklenecek data yazılır. 2 farklı yazım şekliyle de veri eklenebilir.
-- ikinci durumda önce ekleme yapılacak field sonra değeri yazılır. 1 den fazla ekleme yapıldığında
-- sıralaması önemlidir.
update yazar set yazarAdSoyad='Elif Şafak' where yazarAdSoyad ='Halid Ziya'
 
-- update sonra tablo adı setten sonra güncellenecek yeni ifade yazılır ' ' 
-- içerisinde.
-- where'den sonra ise koşul yazılır. Halid Ziyayı Elif Şafak yapmış olduk yani.
Delete from yazar where yazarAdSoyad='Deneme2'
 
-- Delete kullanımında önce tablo adını sonra koşulumuzu yazdık.
Delete table tabloAdi 
 
-- Koduyla tablonun içini tamamen boşalır.
 
Truncate table tabloAdi
 
/*
Koduyla da tablonun içini tamamen boşalır.
 
Şöyle bir fark var truncate'de koşul yoktur direk temizler
 
ve yeni kayıt eklemeye başladığımızda truncate'de id  1'den başlar.
 
Deletede ise id, sildiğimiz eski kayıtlarının son
 
id sinin üzerinden devam eder.
*/