SQL VE TSQL DERS 18: INTERSECT VE EXCEPT KULLANIMI

select uyeAdSoyad as 'Ortak' from uye
intersect
select yazarAdSoyad from yazar

-- intersect ortak olanları listeler yani bu örnekte uyelerle yazarların
-- Ad Soyadları aynı olanları listeledi


select uyeAdSoyad as 'Fark' from uye
except
select yazarAdSoyad from yazar

-- except farkı verir yani bu örnekte ilk sorguda yani uye tablosunda olup
-- ikinci yazar tablosunda olmayan kayıtları listeler.