SQL VE TSQL DERS 9: JOIN KULLANIMI

Adsız

select yazarAdSoyad ,kitapAd from yazar inner join kitap on kitap.yazarNo=yazarId

-- 2 tabloda da ortak veriyi listeler

select yazarAdSoyad ,kitapAd from yazar left join kitap on kitap.yazarNo=yazarId

-- bütün yazarları getirir, DB'de yazarın eğer kitabı kayıtlı değilse
-- null görünecektir

select yazarAdSoyad ,kitapAd from yazar right join kitap on kitap.yazarNo=yazarId

-- bütün kitapları getirir, DB'de kitabın yazarı kayıtlı değilse
-- null görünecektir

select yazarAdSoyad ,kitapAd from yazar full join kitap on kitap.yazarNo=yazarId

-- bütün yazarları ve bütün kitapları getirir ilişkisi yoksa null
-- görünecektir


select p.UserName, b.BankName from Personnel p
inner join Bank b
on b.BankID=p.BankID

select p.UserName, b.BankName from Personnel p
left join Bank b
on b.BankID=p.BankID

select p.UserName, b.BankName from Personnel p
right join Bank b
on b.BankID=p.BankID

select p.UserName, b.BankName from Personnel p
full join Bank b
on b.BankID=p.BankID