SQL VE TSQL DERS 3: ORDER BY KULLANIMI

-- ORDER BY sıralamalarda kullanılır. Hemen örnekle açıklayayım .

select uyeAdSoyad from uye order by uyeId asc

/*

Burda where yani koşul yerine order by kullanılır. ' uyeId asc ' demek uyeId, integer

yani sayısal bir veri tipi olduğundan küçükten büyüğe doğru listeler. Eğer desc olsaydı

oda büyükten küçüğe listelerdi. Bir de veri tipimiz string olsaydı,

asc a'dan z'ye

desc ise z'den a'ya doğru listeleme yapardı.

*/

 

Adsız3