SQL VE TSQL DERS 13: TABLO VE TABLO İÇERİK OLUŞTURMA

use Kutuphane

Create table deneme
(
denemeId int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
denemeAd varchar(10),
denemeIcerik varchar(max),
denemeTarih datetime
)

/*
Önce çalıştığım veritabanı adını belirttim.
create table ile deneme adında bir table oluşturdum.
daha sonra değişken isimlerimi sonra veri tipini yazdım.
sadece Id'de IDENTITY 1'den başla
1'er 1'er art durumu var birde PRIMARY KEY boş geçilemez
ve denemeId de, aynı veri olamaz anlamında
varchar zaten veri tipi datetime'da öyle
*/