SQL VE TSQL DERS 7: TOP, PERCENT, BETWEEN

Adsız

select TOP 7 uyeAdSoyad from uye

-- ilk 7 veriyi listeleriz TOP kullanarak
select TOP 40 PERCENT yazarAdSoyad from yazar 

-- Yazar tablomda 5 veri vardı.'TOP 40 PERCENT' 
--Yüzde 40'ını listele anlamına geliyor.
select uyeAdSoyad from uye,kitap,teslimat where kitapSayfa between 500 and 600 
and kitapNo=kitapId and uyeNo=uyeId

/*
Bu örnekte 500-600 arası sayfa olan kitapları teslim alan üyelerin adlarını listeliyoruz

between zaten arasında demek diğer koşullarda ise şöyle, tabloların hepsi birbiriyle
ilişkili ve tek tabloda değiller o yüzden Id ve No larını birbirlerini eşitleye
eşitleye tablodan diğer tabloya geçiyoruz gibi düşünebiliriz. İlk örnekteki
ER diagramına da bakarsanız uye tablosundan teslimat tablosuna mesela
uyeNo=uyeId diyerek geçiyoruz kitapNo=kitapId ile teslimattan kitaba geçiyoruz.
yazarlarla bu örnekte bir işimiz olmadığından onu kullanmadık.
fromdan sonra zaten kullandığımız tabloların adlarını yazdık yoksa hata alırız.

*/

Adsız4