SQL VE TSQL DERS 12: T-SQL GİRİŞ (NOTASYONLAR, YIĞIN KAVRAMI, OPERATÖRLER)

Notasyonlar

Programlama dillerinde değişken ve nesne isimlerinde bazı kısıtlamalar mevcuttur.

Boşluk bırakmamak ve çoğu karakterleri kullanmamak gibi

Bu kısıtlamalar, notasyon kavramıyla bir nebze dengelenmiştir.

Notasyonlar, tanımlama işlemlerinde bazı kurallar ve düzen getirmeyi hedefler.

Camel Notasyonu

emreTopcuoglu,merhabaDunya –> İlk harf küçük geri kalan tüm kelimelerin

baş harfleri büyük

Pascal Notasyonu

EmreTopcuoglu, MerhabaDunya –> Kelimelerin ilk harflari büyük

—    -> Tek satır açıklamada kullanılır

/* */   -> Açıklama satırının başını ve sonunu belirleyebiliriz.

Create –> Herhangi bir nesne oluşturur.

Alter –> Herhangi bir nesne günceller.

Drop –> Herhangi bir nesneyi siler.

Nesne örnek: veritabanı, tablo, index, trigger, stored procedure …

Yığın Kavramı

GO komutu –> Bir yığının sonunu belirtir.

Use komutu –> Tsql kod bloklarının hangi yığın için

çalıştırılacağını belirtmek için kullanılır.

Print komutu –> Çıktıyı verir.

Aritmetik Operatörler

% –> Mod Alma

– –> Çıkarma

+ –> Toplama

*-> Çarpma

/ –> Bölme

= –> Değer Atama

Select ‘Emre’ + ‘Topçuoğlu’ –> Metin Birleştirme Operatörü

Mantıksal Operatörler

and –> ve or –> veya

Karşılaştırma Operatörleri

<, >, =, <>, <=, >=, !=

!= –> Eşit Değil Anlamına gelir

LIKE –> Metin Karşılaştırma Operatörü