SQL VE TSQL DERS 11: UPPER, LOWER, SUBSTRING

select UPPER(yazarAdSoyad) from yazar

-- Hepsini büyük harf yazar.

select LOWER (yazarAdSoyad) from yazar

-- Hepsini küçük harf yazar.

select SUBSTRING (yazarAdSoyad,1,4) as 'Yazar Ad' from yazar

-- Datanın belirtilen 1.ve 4. karakter aralığını listeler gerisini

--keser