SQL VE TSQL DERS 1: VERİTABANI

Bu kategoride SQL ve T-SQL kodlarından ve kullanımından kendimce yaptığım aşağıdaki

4 tabloyu kullanarak bahsedeceğim.

Adsız

Id’lerin yanındaki anahtarların anlamını ilerleyen yazılarda CONSTRAINTS ve

AUTO INCREMENT başlığı altında PRIMARY KEY’lerde bulabilirsiniz.

Tablolar arası ilişkiyi ben field yanına No ifadesini kullanarak belirtiyorum bu şekilde

öğrendim daha farklı belirtenlerde olabilir.

Mantık burda şöyle, sadece yazar ve kitap tablomuz olduğunu varsayalım.

Yazarların kitapları vardır yani bu 2 tablo birbiriyle ilişkilidir. Ancak şu detay

önemli tabloları oluştururken, bu arada bu yapının bütününe ER diyagramı deniyor.

Her kitabın 1 yazarı mı vardır? yoksa her yazarın 1 kitabı mı vardır? sorusunu

cevaplamamız lazım. Yazarların 1’den fazla kitapları olabilir. O yüzden yazarNo,

kitap tablosunda yer alır. Yani alt alta kitapları listelediğimizi düşündüğümüzde

yanlarınada yazarlarını tekrar tekrar yazabiliriz. Diğer türlü yazar tablosuna

kitapNo koysakdık bütün yazarların adlarını yazıp yanlarına sadece 1’er kitaplarını

ekleyebilirdik. Ya da aynı yazar adını birden çok kez yazmak zorunda kalırız.

Buda zaten veritabanı mantığına aykırı çünkü amaç zaten data tasarrufu sağlamak.