/* Stored Procedureler Veritabanına tanımlanmış metotlardır. Insert,update,delete işlevleri yanı sıra select sorgusunu çalıştırarak tablo verilerini döndürebilirler. Parametre alarak dışarıdan verilecek veriye göre... Devamı İçin Tıkla

/* Viewler karmaşık sorguları basitleştirmek, sorgu süresini kısaltmak, erişim izinlerini düzenlemek vb. nedenlerden dolayı kullanılan sanal tablolardır. Viewlerde order by kullanılamaz. İsimsiz kolon bırakılamaz mesela Sum... Devamı İçin Tıkla