kume1=set("python") for i in kume1:     print i #elemanlarini ekrana yazdirdik kume1.clear() print("-----------------------------") print kume1 kume1=set("python") kume2=kume1.copy() #kopyalama islemi yaptik print... Devamı İçin Tıkla

sozluk={"a":"1","b":"2","c":"3","d":"4"} print sozluk.pop("a") # a'yi siler ve a'nin degerini ekrana yazar print sozluk.popitem() # pop gibi parametre almaz rastgele siler ve ekrana #yazar print sozluk.items() # items hem keys hem values... Devamı İçin Tıkla