using System; class Program { static void Main() { Console.Write(“Dizi kaç elemanlı olsun?: “); int adet = int.Parse(Console.ReadLine()); int[] sayilar = new int; //ADETİ KLAVYEDEN ALDIM. for (int i = 0; i < sayilar.Length;... Devamı İçin Tıkla

KLAVYEDEN CÜMLE GİRİLSİN VE DİZİYE ATIP CÜMLEYİ TERS ÇEVİRELİM. //GLOBALDE char str; TANIMLAYALIM. int i=0; printf(“Cumleyi girin:”); gets(str); // STRİNG İFADE OLDUĞU İÇİN GETS İLE ALIYORUZ. while(str) // WHİLE’DA BİR... Devamı İçin Tıkla

DİZİLER NEDİR? AYNI TÜRDEN OLUŞAN TOPLULUK DİYEBİLİRİZ. OBJECT DİZİLERDE VAR TABİ HER DEĞİŞKEN TİPİNİ YAZABİLİRİZ. ONLAR İLERLEYEN DERSLERDE OLUCAK. TEK DEĞİŞKEN TANIMLAMAYLA OLUŞTURULUR. ELMA DİZİSİNDE BULUNAN... Devamı İçin Tıkla

Şimdiki örnekte diziye döngüyle eleman verelim. Sonra pointerla sayıları 10 arttıralım. Daha sonra diziyi ekrana yazdıralım. int dizi ; int *p; int i; int main(int argc, char *argv[]) { for (i=0;i<10;i++) { dizi=i; } p=dizi;... Devamı İçin Tıkla

using System; class Program { static string DegerTipi(string x) { x = “50”; return x; } static void Main() { string[] a = { “10”, “50” }; Console.WriteLine(a); string b= DegerTipi(a); Console.WriteLine(b); Console.ReadLine(); } } A... Devamı İçin Tıkla