public interface IAracOzellikleri { string Marka { get; } string Model { get; } int Hiz { get; set; } double Fiyat { get; set; } int Gosterge(int deger); void Bilgiler(); } public interface IAracPuan { double... Devamı İçin Tıkla

Interfaceleri bir sınıfa yön veren öğretmen gibi düşünebiliriz. Öğretmenin sınıftaki işi genel olarak nedir öğrencilerine doğru yolu göstermek ne yapacaklarını söylemektir işte interfacelerde c# dilindeki classların... Devamı İçin Tıkla