using System; class Program { static void DenemeOut(out int a) { a=50; } static void Main() { int x;  //BAHSETTİĞİM GİBİ İLK DEĞER ATAMASI YAPMIYORUZ DenemeOut(out x); Console.WriteLine(x); } }   ... Devamı İçin Tıkla

Referans türleri metotlara aktarılırken bit bit kopyalanmazlar. Yani metoda aktarılan sadece bir referanstır. Metodun içerisinde bu referans ile direkt işlem yapmak nesnenin değerini değiştirebilir. int türünden bir nesneyi bir metoda... Devamı İçin Tıkla