using System; class Program { static void Main() { Console.Write(“Dizi kaç elemanlı olsun?: “); int adet = int.Parse(Console.ReadLine()); int[] sayilar = new int; //ADETİ KLAVYEDEN ALDIM. for (int i = 0; i < sayilar.Length;... Devamı İçin Tıkla