Bellekten dinamik olarak (el ile) yer ayırıp, veri ekleme ve okuma yapacağız. Static(yığın) bellekte Last In First Out kuralı vardır. Yani veriyi okumak istersek son girilen değer ilk okunur. Bu sefer sadece main.c ile... Devamı İçin Tıkla

Bellekten yer ayırıp, veri ekleme ve okuma yapacağız. Static(yığın) bellekte Last In First Out kuralı vardır. Yani veriyi okumak istersek son girilen değer ilk okunur. Bu sefer sadece main.c ile değil oluşturacağımız 2 dosya... Devamı İçin Tıkla

kume1=set() kume2=set() kume1.intersection_update(kume2) #kesisim kumesini kume1'e aktarir print kume1 print kume1.isdisjoint(kume2) #kesisim kumesinin bos olup olmadigini #kontrol eder True - False... Devamı İçin Tıkla

sozluk={"a":"1","b":"2","c":"3","d":"4"} print sozluk.pop("a") # a'yi siler ve a'nin degerini ekrana yazar print sozluk.popitem() # pop gibi parametre almaz rastgele siler ve ekrana #yazar print sozluk.items() # items hem keys hem values... Devamı İçin Tıkla