Bilgisayar 0 ile 100 arasında rastgele bir sayı üretecek. Kullanıcıda o sayıyı yönlendirme ile bulacak. Globalde int sayi,tahmin,adet; tanımlıyoruz. Değerleri 0 olsun diye. srand(time(NULL));  // RASTGELE SAYI ÜRETMEMİZİ SAĞLAYAN... Devamı İçin Tıkla