Validation – Validation Filter

User.cs (Modelimiz)

 public class User
  {
    [Required]
    [StringLength(20,ErrorMessage ="Adınız en fazla 20 karakter olabilir",MinimumLength =3)]
    public string Firstname { get; set; }

    [Required]
    [StringLength(20, ErrorMessage = "Soyadınız en fazla 20 karakter olabilir", MinimumLength = 3)]
    public string Lastname { get; set; }

    [Required]
    [EmailAddress]
    public string Email { get; set; }

    [Required]
    [StringLength(15, ErrorMessage = "Şifreniz en fazla 15 en az 6 karakter olabilir", MinimumLength = 6)]
    public string Password { get; set; }

    [Required]
    [Compare("Password",ErrorMessage ="Şifre bilgileriniz kontrol ediniz")]
    public string ConfirmPassword { get; set; }

    [Required]
    [Range(18,100,ErrorMessage ="Yaş aralığı 18-100 arası olmalıdır")]
    public int BirthYear { get; set; }

    [CreditCard]
    public string CreditCard { get; set; }

    [Url]
    public string FacebookProfileUrl { get; set; }

    [Required]
    [Phone]
    public string Phone { get; set; }
  }

ValidationController (modelimizi dolduruyoruz)

    [HttpPost]
    [ModelValidation]
    public HttpResponseMessage Insert(User user)
    {
      return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, "Kullanıcı oluşturuldu");
    }

ModelValidation.cs

 public class ModelValidation : ActionFilterAttribute
  {
    public override void OnActionExecuting(HttpActionContext actionContext)  //action çalışmadan önce çalışır
    {
      if (actionContext.ModelState.IsValid)
      {
        base.OnActionExecuting(actionContext);
      }
      else
      {
        var errorList = actionContext.ModelState.Values.SelectMany(v => v.Errors).Select(x => x.ErrorMessage).ToList();
        var errorMessage = string.Join(Environment.NewLine, errorList);

        actionContext.Response = actionContext.Request.CreateErrorResponse(HttpStatusCode.BadRequest, errorMessage);
      }

    }
  }

Bir cevap yazın