YAPAY ZEKA

İnsan davranışını taklit etmek, benzeştirmek veya modellemek amacıyla bilgisayar programları geliştirmek, yapay zeka’dan beklenen işlevdir. Klasik bilişim, verileri çözüm algoritmaları yardımıyla sıralı ola­rak işlerken, yapay zeka doğrudan sim­geleri kullanır: bunlar yalnız somut nes­neler veya bir ses veya görüntü işareti­nin biçimi gibi nesne izleri değil, ay­nı zamanda fikirler, kavramlar, işlem dizileri vb’dir. Bu simgesel veya nesnelerle programlama, bilginin bildirici veya betimleyici yanlarına ön­celik verir; oysa bilginin işlenmesinde ortaya konan probleme hızlı bir çözüm bulmak için bulgusal (araştırarak bul­mak anlamında) işlem dizilerinden yararlanılır.

maxresdefault

Klasik bilişimde, çözümleyici  programlayıcı, karşısına gelen problemi bilgisayarın yürütebileceği bir program biçiminde kodlamadan önce, bileşenle­rine ayırır; yapay zeka uzmanı – tanıyıcı- ise, farklı bir şekilde akıl yürü­tür: ilk yaklaşımda çözmeyi bilmedi­ğim bir problemim var. işte ilgili alanda etkili olan yasalar ve işte olgular. Bilgi­sayar çözümü bulacak ve bu problemi hangi yoldan çözdüğünü bildirecek­tir. Bu yaklaşım, insanın akıl yürütme biçimini önceden biçimselleştirmeyi gerektirir ve bu yapay zekateknikleri­ne yakıştırılan bilgi mühendisliği veya tanıma mühendisliği nitelemelerini, doğrular, ileri aşamadaki araştırmalar, nöron ağlarına -çalışması beynin çalış­masını taklit etmeye yönelik çok işlemcili yapılar ve bulanık mantığa yönel­mektedir; burada bulanık mantık, insa­nın karar alma mekanizmasının özelli­ğini oluşturan belirsizlik ve karmaşık­lık yanını düzelterek insan-makine iliş­kisini daha kolay anlaşılır kılan bir ya­zılım yöntemidir.

Ünlü isimler, yapay zekanın çok tehlikeli olduğunu söylüyor

 

Pek çok ünlü bilim insanı ya da tanıdığımız Bill Gates ve Elon Musk gibi isimler, yapay zeka çalışmalarının bir noktadan sonra durmasını istiyorlar.

Bu konuda bir açıklamada, kısa süre önce ünlü fizikçi ve kozmolog Stephen Hawking‘den geldi. Dünyanın en zeki insanlarından biri olarak görülen Hawking, açıklamasında 100 yıl sonra yapay zeka insan zekasının önüne geçecek. Bu durumda yapay zekaya sahip robotların, bizimle aynı gelecek planları olup olmadığını bilemeyiz diye konuştu.

yapay_zeka_turleri-580x342

Musk: İnsan ırkının yapay zekayı güvenli kullanabilme oranı yüzde 5

Elon Musk‘tan  birçok defa yapay zekanın insanlık için büyük bir tehlike olduğuna yönelik sözlerini duyuyoruz. Yapay zeka liderliğinde 3. Dünya Savaşı’nın başlayabileceği ya da yapay zekanın insan ırkından üstün gelerek büyük risk oluşturacağı teorileri arasında.

Musk, yeni bir öngörüde bulunarak yapay zekanın insanlığı yok edeceğini yeniledi. İnsanlığın yapay zekayı güveli bir şekilde tutmasının yüzde 5 ila 10 gibi düşük bir başarı oranına sahip olduğunu ekledi.

Yapay zekayı ciddi bir tehlike olarak gören Musk, 2014’de yaptığı açıklamada da yaklaşık bir  tarih vermişti. 5 ila 10 yıl içinde insanlığın yapay zeka konusunda ciddi tehlikeler yaşayacağını aktarmıştı. Bu arada Musk, insanların yapay zeka gibi bir beyin yapısına sahip olmasını mümkün kılmak adına ‘Neuralink’ isimli şirket kurarak araştırmalarına başlamıştı.

 

*Yapay Zeka Nedir?, Erişim Tarihi: 27 Kasım 2017, https://www.muhendisbeyinler.net/yapay-zeka-nedir/

*Hawking, Yapay Zeka Öne Geçecek Diyor?, Erişim Tarihi: 27 Kasım 2017, https://shiftdelete.net/hawking-yapay-zeka-one-gececek-diyor-60568

*Musk: İnsan ırkının yapay zekayı güvenli kullanabilme oranı yüzde 5, Erişim Tarihi: 27 Kasım 2017, https://webrazzi.com/2017/11/23/musk-insan-irkinin-yapay-zekayi-guvenli-kullanabilme-orani-5/